İK Politikası

 

İzolet İnsan Kaynakları Koordinatörlüğünün misyonu, son yıllardaki değişime bağlı olarak, değişime yönelik uygulamaları adapte etmeye öncülük etmek ve bu konuda firma kültür ve vizyonuna uygun yeni araçlar ve süreçler oluşturmaktır.

İzolet çalışanları, yenilikçi ve her zaman için sanayinin ihtiyacı olan ürünlerin tespiti ve geliştirilmesini üstlenen kişiler olarak İzolet değerler zincirinin tam ortasındadır ve bu nedenle stratejik bir pozisyondadır.

Bu bağlamda, firmanın başarısına katkı sağlayan İzolet İK Departmanındaki her bir çalışan aşağıdaki amaçları yerine getirmek için İnsan Kaynakları araçları ve süreçlerini geliştirirler :

* Her türlü ayrımcılıktan uzak ve Doğru İşe Doğru Eleman prensibi kapsamında iş pazarındaki potansiyel yetenekleri İzolet organizasyonuna çekmek, işyeri barış ve huzurunu koruyarak çalışan motivasyonunu en üst düzeyde desteklemek, bu çerçevede kurumsal bağlılık ve ait olma hissini geliştirmek,
* Performansı geliştirmek için hedef odaklı etkin yönetimi ve yenilikçilik becerisini teşvik etmek,
* Deneyim farklılıklarını optimize etmek ve değişime uyumu desteklemek,
* Yerel iş pazarlarında İzolet Markasının adil rekabet gücünü artırmak,
* Firmanın ve çalışanlarının gelişim ihtiyacı için alternatif yetenek programlarıyla genç ve dinamik potansiyelleri teşvik etmek,
* İzolet kurumsal değerlerini ve her şeyden önce etik davranışı desteklemek.